Ajuntament de Barcelona

Les plantes de ribera

Jardins de Joan Brossa

  Calamagrotis x acutifolia

  Les zones properes a rius, llacs, estanys, rieres i torrents solen tenir una vegetació riberenca de gran biodiversitat i molt productiva per la gran abundància d’aigua.

  Als jardins de Joan Brossa s’ha recreat l’ambient natural de la ribera, d’alt valor paisatgístic, on podem gaudir de la presència de plantes típiques d’aquest entorn com són la barretera (Petasites fragrans), una composta de floració hivernal amb flors roses amb aroma de vainilla, el jonc d’estores (Juncus effusus), gramínia perenne que viu dins l’aigua en llocs negats,la Calamagrostis acutifolia, també una gramínia que viu en zones humides a prop de l’aigua, i l’herba de la moneda (Lysimachia nummularia), una primulàcia herbàcia de zones humides que s’estén ràpidament formant una catifa. 

  Característiques: 

  La presència d’una o altra espècie vegetal en ambients depèn de la qualitat i quantitat de l’aigua, la profunditat i la fluctuació del nivell i del clima.  A les lleres i la zona de riba més propera al aigua es troben espècies que viuen dins l’aigua o en zones inundables, com el lliri groc, les bogues i els joncs, o que es desenvolupen en el sòl amb un elevat grau d’humitat, com l’herba de la moneda. 

  Moltes d’aquestes plantes tenen rizomes, bulbs o estolons que faciliten l’arrelament i el rebrot. A la riba pròpiament dita apareixen arbres (pollancre, om) i arbustos (esbarzer, arç) que intercepten sediments, nutrients, pesticides i altres pol·luïdors a la superfície i l’interior de l’aigua.

  Els boscos de ribera tenen una gran importància ecològica perquè actuen com zona de transició entre la terra i l’aigua i com a corredor biològic. Els diferents estrats de vegetació i ambients propicia l’acolliment de nombrosos animals diferents com mamífers, amfibis, peixos o insectes. La vegetació afavoreix la estabilització dels marges i redueix la pèrdua de sòl per erosió.

  Els principals boscos de ribera del país son la verneda, la salzereda, la pollancreda i la gatelleda segons el tipus d’arbre que predomina.

  Història i curiositats: 

  Es calcula que a l’Estat espanyol, més del 80% del bosc de ribera existent ha estat destruït, bé per disminució del cabal aqüífer (per usos agrícoles, extractius, sequeres...), bé per la creixent contaminació de les conques fluvials amb residus urbans i industrials, bé per urbanització de les àrees (desviant els cursos d’aigua) o, fins i tot, per actuacions de conservació natural incorrectes.

  Jonc d'estores
  Jonc d'estores
  Herba de la moneda
  Barretera
  Barretera
  Jonc d'estores Jonc d'estores Herba de la moneda Barretera Barretera